Přihlásit

Mezinárodní den mateřského jazyka

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. únor. Zavedla ho UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem, k němuž může dojít do konce 21. století.
 
Mateřský jazyk je důležitou součástí identity každého člověka a diverzita jazyků představuje kulturní dědictví lidstva, o jehož zachování je nutno pečovat. Každoročně se proto 21. února pořádá po celém světě množství kulturních a vzdělávacích akcí, které mají prohlubovat vztah k jazyku.

Vznik lidské řeči sahá do dávnověku, do samých počátků existence člověka. Jakmile lidé začali vytvářet společnost a uvědomovali si, že se jim ve spojení s jinými jedinci lépe pracuje, lépe bojuje o existenci i lépe získává potrava, objevila se potřeba dorozumívat se. Tento společný zájem si vynutil lepší prostředek dorozumívání se, než byly posunky, gesta a primitivní zvuky. A tímto lepším prostředkem-nástrojem dorozumívání se, byly artikulované zvuky spojené s významovým obsahem: lidská řeč.

A abychom nepřišli ani o tu naši krásnou českou mateřskou řeč, a spoustu úžasných jazykolamů, jako:

Strč prst skrz krk

Drbu vrbu

Naolejuje-li mi vlasy Olina nebo nenaolejuje-li mi vlasy Olina atd.,

bylo by dobré si náš jazyk neustále brousit, tříbit a cvičit.

A tím nejlepším pomocníkem je určitě čtení. Protože jak říká Oscar Wilde, dramatik, prozaik a básník:

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“

Kde rádi nakupujete knihy vy?

Kupte si své oblíbené tituly u našich partnerů a ušetřete!

Knihy Dobrovský
Koktejl
Albatros Média
Kazda
Melvil

Další články z našeho blogu

Který batoh je ten ,,pravý“?

Máte představu o tom, jak vypadá pro vás dokonalý batoh? Do města nebo do přírody, malý nebo velký…. Požadavky jsou různé. Ale hlavně musí být krásný a kvalitní. A na tom se u Vuch můžeme spolehnout!